Ritratti tal-Kunsill

Tmien Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 25 ta’Mejju 2019

Mix-xellug għal-lemin: Ms Emanuela Vella  (Segretarju Eżekuttiv), Mr Daniel Zerafa (Kunsillier), Mrs Janice Chetcuti (Kunsillier), Mr Steven Grech (Sindku), Ms Elenia Desira (Sindku Deputat), Mr Stephen Caruana (Kunsillier)

Is-seba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni-11 ta’ April 2015

Mix-xellug għal-lemin: Daniel Zerafa (Kunsillier), Stephen Caruana (Kunsillier), Horace Gauci (Sindku), Duncan Hall (Segretarju Eżekuttiv), Steven Grech (Sindku Deputat), Janice Chetcuti (Kunsillier)

Is-Sitt Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni- 10 ta’ March 2012

Mix-xellug għal-lemin: Duncan Hall (Segretarju Eżekkuttiv), Steven Grech (Kunsillier), Av Angelo Micallef (Kunsillier), Arch Edric Micallef (Sindku), Carmelo Bugeja (Sindku Deputat), Stephen Caruana (Kunsillier)

Ir-raba’ leġiżlazzjoni – Data ta’ Elezzjoni – 12.06.2004 (2004 – 2007)

Mix-xellug għal-lemin: Caruana Stephen (Kunsillier), Cassar Remigio (Sindku Deputat), Pomroy William (Kunsillier), Perit Micallef Edric (Sindku), Restall John (Segretarju Eżekkuttiv), Bugeja Carmelo (Kunsillier – mhux prezenti fir-ritratt).

It-tielet leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 11 ta’ Marzu 2000

Mix-xellug għal-lemin:  Christopher Zarb (Kunsillier), Joseph Buttigieg (Kunsillier), Frans Catania (Kunsillier), John J Pace (Kunsillier), Joseph Micallef (Kunsillier), Alex Bonnici (Kunsillier), Anthony Farrugia (Kunsillier), Grace Pulis (Deputat Sindku), Domenic Agius (Sindku), Franz Zahra (Segretarju Eżekuttiv)

It-tieni leġislazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 1997

Mix-xellug għal-lemin: Franz Zahra (Segretarju Eżekuttiv), Felix Zarb (Sindku), Miriam Sciberras (Deputat Sindku), Joe Fenech (Kunsillier), Christopher Zarb (Kunsillier), Charles Baldacchino (Kunsillier), Joseph Buttigieg (Kunsillier), Frans Catania (Kunsillier), Charles Scicluna (Kunsillier), Thomas Micallef (Kunsillier)

L-ewwel leġislazzjoni – data tal-Elezzjoni – 22 ta’ Jannar 1994

Mix-xellug għal-lemin: Franz Zahra (Segretarju Eżekuttiv), Thomas E. Farrell (Sindku), Francis Agius (Kunsillier), Anthony Farrugia (Kunsillier), Felix Zarb (Deputat Sindku), Alfrida Cauchi (Kunsillier), Renato Agius Muscat (Kunsillier), Anthony Livori (Kunsillier), Frans Catania (Kunsillier), Joseph Buttigieg (Kunsillier)