Regoli tal-Privatezza

Aħna impenjati li nipproteġu l-privatezza tal-viżitaturi u/jew tal-utenti tagħna u ma niġbru l-ebda informazzjoni personali dwarek bħala viżitatur sakemm ma tipprovdihiex volontarjament.

Skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-protezzjoni tad-data (UE) 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar il-protezzjoni tad-data (Kap 586), għandna dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kwalunkwe informazzjoni personali li niġbru mingħandek u se nimxu ma’ dan id-dmir. Aħna nieħdu s-salvagwardji kollha meħtieġa biex nipprevjenu aċċess mhux awtorizzat u ma ngħaddux id-dettalji tiegħek miġbura mingħandek bħala viżitatur u/jew utent, lil xi parti terza sakemm ma tagħtina l-kunsens tiegħek biex nagħmlu dan jew kif awtorizzat mil-liġi.

Il-politika tista’ tkun faċilment aċċessibbli permezz ta’ link fil-qiegħ ta’ kull paġna web.

Kif nipproċessaw id-data personali?

1) Formoli elettroniċi

Aħna nistgħu niġbru informazzjoni personali fil-proċess tas-sottomissjoni tal-formoli permezz tal-websajt, indirizzata lil Ministeru, Dipartiment jew entita `oħra tal-Gvern ta ’Malta skont il-każ. F’ każijiet bħal dawn, is-sit web jintuża bħala interfaċċa għall-utent u l-informazzjoni li tinsab fil-formoli tiġi sottomessa għall-ipproċessar lill-Ministeru, lid-Dipartiment jew lil entitajiet oħra rilevanti tal-Gvern ta ’Malta. F’ dan il-każ, ikun japplika l-perijodu ta ’żamma tas-servizz inkwistjoni.

2) Indirizz u post tal-IP

Is-server tal-web iżomm reġistrazzjonijiet limitati dwar l-indirizzi IP jew il-post tal-kompjuter tiegħek fuq l-Internet, għall-amministrazzjoni tas-sistemi u għal skopijiet ta ’soluzzjoni ta’ problemi. Aħna ma nużawx reġistri tal-indirizzi IP biex insegwu s-sessjoni tiegħek jew l-imġiba tiegħek fis-sit tagħna.

3) e-ID

Tista ’wkoll tawtentika permezz ta’ faċilitajiet ipprovduti mill-awtoritajiet Ċentrali, bħall-użu tal-kont tal-eID tiegħek, f ’każijiet bħal dawn, il-kredenzjali tal-awtentikazzjoni se jkunu limitati għas-sessjoni attwali permezz tal-brawżer tal-web tiegħek.

4) Ikkuntattjana/feedback

Meta jużaw il-faċilitajiet online ta ’dan is-sit web, is-suġġetti tad-data jistgħu jintalbu jipprovdu d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom għal finijiet ta ’kuntatt. L-informazzjoni kollha u kwalunkwe data personali li tista’ tiddeċiedi li tipprovdilna fil-formola Ikkuntattjana/feedback għandhom jiġu pproċessati biss għall-fini strett li twieġeb għall-mistoqsija tiegħek.

Il-cookies huma biċċiet żgħar ta ’data li s-sit jittrasferixxi għall-hard disk tal-kompjuter tal-utent meta l-utent iżur is-sit web. Dan is-sit web jagħmel użu limitat mill-cookies u konsegwentement, għal kwalunkwe informazzjoni ulterjuri, qed tiġi ggwidat biex iżżur il-Politika tagħna dwar il-cookies.
Id-Drittijiet tiegħek
Bħala individwu tista ’teżerċita d-dritt tiegħek li taċċessa d-data miżmuma dwarek, għalhekk jekk għandek xi mistoqsijiet fir-rigward ta’ din id-data, jekk hemm, miżmuma minna jekk jogħġbok ikkuntattjana billi tissottometti t-talba tiegħek lill-Kontrollur tad-data xieraq permezz tal-paġna Ikkuntattjana fis-sit web.

Għalkemm se jsiru l-isforzi raġonevoli kollha biex l-informazzjoni tiegħek tinżamm aġġornata, inti ġentilment mitlub tinfurmana bi kwalunkwe bidla li tirreferi għad-data personali miżmuma minn dan l-Uffiċċju. Fi kwalunkwe każ jekk tqis li ċerta informazzjoni dwarek mhijiex preċiża, tista ’titlob rettifika ta’ tali data. Għandek ukoll id-dritt li titlob l-imblukkar jew it-tħassir tad-data. F ’każ li ma tkunx sodisfatt bl-eżitu tat-talba tiegħek għal aċċess, tista’ tirreferi lment lill-Kummissarju għall-informazzjoni u l-protezzjoni tad-data. Żur il-www.idpc.gov.mt għad-dettalji ta ’kuntatt.

Biex nagħtuk servizz aħjar, is-sit tagħna jista ’jikkonnettjak ma’ għadd ta ’links ma’ organizzazzjonijiet u aġenziji lokali u internazzjonali oħra. Meta taqbad ma ’websajts oħra bħal dawn ma tibqax suġġett għal din il-politika iżda għall-politika tal-privatezza tas-sit il-ġdid.

Dan is-sit juża s-Secure sockets Layer (SSL) biex jiżgura t-trażmissjoni sigura tad-dejta personali tiegħek. Għandek tkun tista ’tara s-simbolu tal-katnazz fl-istrixxa tal-istatus tal-qasam tal-indirizzi tal-brawżer. L-indirizz URL se jibda wkoll b’ https:// li juru paġna tal-web sigura. SSL tapplika l-iċċifrar bejn żewġ punti bħall-PC tiegħek u s-server tal-konnessjoni. Kwalunkwe dejta trażmessa matul is-sessjoni tiġi kriptata jew skremjata u mbagħad tiġi dekriptata jew mhux skremjata fit-tarf riċeventi. Dan jiżgura li d-dejta ma tistax tinqara waqt it-trażmissjoni.

Jekk hemm xi bidliet f ’din il-politika tal-privatezza, se nibdlu din il-paġna b’ verżjoni aġġornata. Għalhekk huwa fl-interess tiegħek li tiċċekkja l-paġna “Privacy Policy” kull darba li taċċessa s-sit web tagħna sabiex tkun konxju ta ’kwalunkwe bidla li tista’ sseħħ minn żmien għal żmien.

Kull kumment jew suġġeriment li jista ’jkollok u li jista’ jikkontribwixxi għal servizz aħjar ikun milqugħ tajjeb u apprezzat ħafna.